Official Website of The Japanese Manual Therapy

"Yumeiho" posiada ochronę Znaku Towarowego Urzędu Patentowego RP o numerze 99870

"Saionji Masayuki" posiada ochronę Znaku Towarowego Urzędu Patentowego RP o numerze 198981

"Yumeiho" posiada ochronę Wspólnotowego Znaku Towarowego na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Numer ochrony:  CTM 008701559